Valufy Preloader

Girişim / Yatırım Evreleri

Valufy Girişim / Yatırım Evreleri

Temelde 3 aşamaya ayırabileceğimiz girişim/yatırım evrelerinin tamamına yönelik olarak 360 derece bir bakış açısıyla servisler geliştiriyoruz

Yatırıma Hazırlık Evresi

Müzakere ve Anlaşma Evresi

Yatırım Sonrası Takip, Yönetim ve Analiz Evresi

Hizmetlerimiz​

Valufy Hizmetleri

Fikir aşamasından, ileri aşamalara kadar tüm girişimlerin değerlemelerini, algoritmik karar mekanizmaları...

Özel değerleme ve modelleme ihtiyaçlarınıza yönelik olarak konusunda uzman analistler tarafından sunulan...

Yakında

Özellikle kurumsal yatırımcılar için; LP yönetimi, fon yönetimi, taahhütler ve yatırımlar, iştirak analizi ve... 

Yakında

Valufy aracılığıyla oluşturulan değerleme çıktılarının, girişimci ve yatırımcı arasında oluşturulacak...